Samenwerking in regio De Kempen

De Protestantse gemeenten in de Noordbrabandse Kempen werken sinds 2011 samen , te weten Aalst-Waalre, Bergeijk, Bladel, Eersel-Hoogeloon Valkenswaard en Veldhoven. Sinds 9 maart 2017 heet de combinatie “PKN De Kempen”

Brabandse Kempen

Per 1 januari 2016 zijn de zes gemeenten officieel een samenwerkingsverband aangegaan waarbij predikanten niet langer verbonden zijn aan een aparte gemeente maar aan de combinatie van gemeenten.

Doelstelling:

Door bundeling van krachten, zowel vrijwillig als professioneel, willen we duurzaam blijven voldoen aan de behoeften van onze gemeenten, op die manier willen we goed blijven functioneren. Uitgangspunt is daarbij het behoud van plaats van samenkomst en de mogelijkheid tot kerkgang in ieder van onze gemeenten.

 Om deze afspraak operationeel ‘handen en voeten’ te geven is er minimaal vijf keer per jaar overleg met de voorzitters van de kerkenraden van de betreffende gemeenten. Verder zijn er contacten tussen de diaconieën, werkgroepen Vorming en Toerusting en dergelijke.

Elke gemeente heeft uiteraard zijn eigen website. Links naar de websites van die gemeenten vindt u hieronder:

Aalst-Waalre

AD Samen

Bergeijk

Bladel

Eersel-Hoogeloon

Valkenswaard